Monthly Archives: May 2018

redbetLIVE at Malta Poker Festival 2018

maltapokerfestivallogoWe’re SUPER excited to be part of the Malta Poker Festival 2018!

It will be held at Portomaso Casino, Malta, November 1st-6th, 2018 with a main event buyin of €550 (€500k gtd) with a great live tournament team that are massively experienced at running tournaments of this magnitude.

We’re excited, and that excitement is spilling over into our online poker room, which you can check out HERE, where we have gone ahead and set up a satellite route for you starting at just 1c.

The first four levels of this satellite tree are in the flip format, because we know it’s not just the amount of money that keeps low stakes players away from live events, it’s also the time required to grind up to the package final!

In this structure, you can register for these tournaments and let them play whilst you sleep, or work, or play Fortnite, whatever you like!

From the €6.25 buyin stage, the “real” play begins, but the tournament tickets are designed to last for the full duration of the promotion, so you have full flexibility and control.redbetLIVE Malta Poker Festival Banner

A deposit of just €10 will give you 1000 entries to LEVEL1, and the satellites are available now in the lobby for early registration.

Players can join the satellite tree at whatever branch suits their bankroll/spare time and we look forward to meeting you in Malta in November as part of team redbetLIVE!

We will be adding to this promotion as the months continue, but we just wanted to get it started as soon as possible, so watch this space for further developments!

1200x630

 

satty-tree2

MALTA POKER FESTIVAL SATELLITE ROUTE TERMS AND CONDITIONS (please scroll for other languages)

ENGLISH

 • All general terms and conditions of redbet online membership apply.
 • Package winners must have a fully verified online gaming account to process the final prize, contact support to assist with this.
 • The promotional period for redbetLIVE @ Malta Poker Festival 2018 will commence from 00:00 GMT on 22nd May 2018 and continue until 00:01 29th October 2018.
 • The Malta Poker Festival will take place in Portomaso Casino, Malta between November 1st 2018 and November 6th
 • Promotional tournament tickets outstanding after the promotional period will not be refunded, nor any cash value offered.
 • The Malta Poker Festival Final Package Includes;
  1. 1 x €550 Malta Poker Festival Main Event Entry
  2. 1 x ticket to all four event parties as hosted by organisers
  3. 5 x nights at 5* Hilton Hotel, Malta
  4. 1 x breakfast buffet per day
  5. 1 x players’ dinner buffet per day of main event play
  6. €250 (or account currency equivalent) expenses payable through VERIFIED redbet online gaming account
 • Package winners may bring a guest for the duration of their stay at a cost of €20 per night. This includes breakfast and party tickets for the guest. Please notify redbet support as soon as possible if you would like to use this option. Two people per room maximum, as per Hilton regulations. Guests that do not enter a poker tournament will not have access to the live tournament area.
 • redbetLIVE @ Malta Poker Festival 2018 packages are non-refundable and non-transferable.
 • Package winners agree that their full name, date of birth and email address can be shared with the organisers of The Malta Poker Festival for purposes of hotel and tournament registration.
 • Package Winners agree that their real names, aliases, locations, images or other applicable personal data can be used for promotional purposes. Package Winners further agree to be interviewed regarding their progress and results during or after a tournament and to make themselves available for promotional purposes, such as, but not limited to, media interviews, as requested by redbet staff.
 • All entrants to Malta Poker Festival 2018 will be required to sign a media release as a condition of play.
 • Package winners will be required to become a member of Portomaso Casino, Malta by using valid identification. Players who fail to comply with the venue identification rules will not have the value of the main event buyin refunded. Package winners must bring government-issued photographic identification, such as their passport, to the event.
 • Adherence to the rules of conduct of the event venue is required. Players asked to leave the venue by casino management will not have the cost of their main event buyin refunded.
 • Package Winners may be required to provide a credit card at the hotel for use of services. Redbet will not be liable for hotel expenses incurred outside those listed in 5) as part of the package.
 • Redbet players will be requested to wear redbet branding at the tables. This request may be refused, but players may not display alternative gaming or sponsorship company branding without prior, written agreement.
 • Specifics of The Malta Poker Festival from the event organisers can be found here: http://themaltapokerfestival.com/.
 • All other network rules, House Rules, TDA Tournament Rules and redbet rules apply to this promotion.
 • Arbitration of live gaming disputes will be handled by the licenced staff at the event venue according to the house rules. These will be available to players in English from the venue on request.
 • redbet reserves the right to amend or cancel all or part of this promotion at any time.

SVENSKA

1) De allmänna villkoren för redbet gäller.
2) Vinnarna måste ha ett fullständigt verifierat spelkonto för att kunna motta
det slutliga priset, kontakta support för att få hjälp med detta.
3) Kampanjperioden för RedbetLIVE @ Malta Poker Festival 2018 börjar från
00:00 GMT den 22 maj 2018 och fortsätter till 00:01 29 oktober 2018.
4) Malta Poker Festival kommer att äga rum i Portomaso Casino, Malta
mellan 1 november 2018 och 6 november 2018.
5) Turneringsbiljetter som är utestående efter det att kampanjperioden är över
kommer inte att återbetalas, och inget kontantvärde kommer heller erbjudas.
6) Malta Poker Festival Final Package Innehåller;
a. 1 x € 550 Malta Poker Festival Main Event Entry
b. 1 x biljett till alla fyra evenemangsfester som arrangeras av en arrangör
c. 5 x nätter på 5 * Hilton Hotel, Malta
d. 1 x frukostbuffé per dag
e. 1 x middagsbuffé per dag
f. € 250 (eller motsvarande kontovaluta) i utgifter som betalas via verifierat spelkonto
7) Vinnaren av paketet får bjuda med en gäst under vistelsen till en kostnad av € 20 per natt. Detta inkluderar frukost och festbiljetter till gästen. Vänligen meddela redbet support så snart som möjligt om du vill använda det här alternativet. Två personer per rum maximalt, enligt Hiltons regler. Gäster som inte deltar i någon pokerturnering har inte tillgång till live-turneringsområdet.
8) RedbetLIVE @ Malta Poker Festival 2018-paket kan inte återbetalas eller överlåtas.
9) Vinnarna av paketet godkänner att deras fullständiga namn, födelsedatum och e-postadress kan delas med arrangörerna av The Malta Poker Festival för hotell- och turneringsregistrering.
10) Vinnare av paketet godkänner att deras riktiga namn, alias, vistelse, bilder eller annan tillämplig personlig information kan användas för reklamändamål. Paketvinnare godkänner vidare att intervjuas om deras framsteg och resultat under eller efter en turnering och att göra sig tillgängliga för reklamändamål, såsom men inte begränsat till media intervjuer, som begärts av redbet personal.
11) Alla deltagare i Malta Poker Festival 2018 kommer skriva en mediarelease som ett villkor för spel.
12) Paketvinnare kommer att behöva bli medlem i Portomaso Casino, Malta genom att använda giltig identifiering. Spelare som misslyckas med att följa reglerna för platsidentifiering kommer inte att få värdet av paketet återbetalat. Paketvinnare måste ta med statligt utfärdad fotografisk identifiering, tex passet, till evenemanget.
13) Att följa reglerna för evenemanget är obligatoriskt. Spelare som ombeds att lämna casinot genom casinots ledning kommer inte att få kostnaden för deras buy-in återbetalat.
14) Vinnare av paketet kan vara skyldiga att tillhandahålla ett kreditkort på hotellet för användning av tjänster. Redbet ansvarar inte för hotellkostnader som uppkommit utanför de som anges i 5) som en del av paketet.
15) Redbet-spelare kommer att uppmanas att bära redbet merch vid borden.
Den här förfrågan kan vägras, men spelarna får inte visa alternativa varumärken för gaming eller sponsring av företag utan skriftlig överenskommelse.
16) Specifikationer för Malta Poker Festival från arrangörerna kan hittas här.
17) Alla andra nätverksregler, husregler, TDA-turneringsregler och redbet-regler gäller.
18) Eventuella dispyter kommer att hanteras av den licensierade personalen vid evenemanget enligt husreglerna. Dessa kommer att vara tillgängliga för spelare på engelska efter förfrågan.
19) Redbet förbehåller sig rätten att när som helst ändra/avbryta hela eller en del av denna kampanj

NORSK

1. Alle generelle regler og vilkår for redbet poker gjelder.
2. Vinnere må ha en fult verifisert spillkonto for å kunne motta den
siste premien, kontakt support for å få hjelp med dette.
3. Kampanjeperioden for redbetLIVE @ Malta Poker Festival 2018
starter 00:00 GMT den 22. mai 2018 og varer til 00:01 29. oktober 2018.
4. Malta Poker Festival vil være i Portomaso Casino, Malta mellom 1. – 6. november 2018.
5. Turneringsbilletter vil etter kampanjeperioden ikke kunne bli refundert.
6. Malta Poker Festival Final Package inneholder;
a. 1x €550 Malta Poker Festival Main Event Entry
b. 1x billet til alle fire eventsfester som holdes av arrangøren.
c. 5x netters opphold på 5* Hilton Hotel, Malta.
d. 1x frokostbuffé per dag
e. 1x middagsbuffé per main event-dag
f. €250 (eller tilsvarende) i utgifter som betales via verifisert redbet-konto.
7. Vinneren av pakken kan ta med en gjest under oppholdet for €20 per natt.
Dette inkluderer frokost og festbilletter for gjesten. Vennligst gi beskjed til redbet support
så snart som mulig om du vil bruke dette alternativet. Maks to personer per rom, per Hiltons regler.
Gjester som ikke deltar i pokerturneringen har ikke tilgang til live-turneringsområdet.
8. redbetLIVE @ Malta Poker Festival 2018 pakken kan ikke refunderes eller overføres.
9. Vinneren av pakken godkjenner at deres ekte navn, fødselsdato og e-postadresse blir
delt med arrangøren av The Malta Poker Festival for hotell- og turneringsregistrering.
10. Vinneren av pakken godkjenner at deres ekte navn, alias, steder, bilder eller andre
relevante personopplysninger kan brukes for reklameformål. Pakkevinneren godkjenner
videre å intervjues om deres fremgang og resultater under eller etter en turnering og gjør
seg selv tilgjengelig for reklameformål, som for eksempel intervju av redbet personal.
11. Alle deltakere i Malta Poker Festival 2018 må signere en media release som vilkår for å spille.
12. Vinneren av pakken behøver å bli medlem i Portomaso Casino, Malta ved bruk av gyldig ID.
Spillere som mislykkes med å følge reglene for identifisering vil ikke få pakkens verdi refundert.
Pakkevinner må ta med et statlig utstedt fotografisk ID, som pass, til dette eventet.
13. Å følge reglene for arrangementet er obligatorisk. Spillere som bes forlate casinoet av
casinoets styre vil ikke få refundert prisen for deres innkjøp til main event.
14. Pakkevinner kan være pålagt å gi et kredittkort til hotellet for bruk av tjenester.
redbet påtar seg ikke ansvar for hotellutgifter utenfor de som er oppført i 5) som en del av pakken.
15. redbet-spillere oppfordres til å bruke redbet-merch ved bordene. Dette er valgfritt,
men spillere kan ikke vise alternative varemerker for gaming eller sponsing uten skriftlig avtale.
16. Detaljer for The Malta Poker Festival fra arrangøren finnes her: http://themaltapokerfestival.com/.
17. Alle nettverksregler, husregler, TDA-turneringsregler
og redbets regler gjelder for denne kampanjen.
18. Eventuelle disputter vil håndteres av det lisensierte personalet ved arrangementet i henhold
til deres regler. Disse vil være tilgjengelig for spillere på engelsk etter etterspørsel.
19. redbet forbeholder seg retten til å når som helst endre eller avbryte deler av eller hele kampanjen.

SUOMEKSI

1. Kaikkia redbet online -jäsenyyden yleisiä käyttöehtoja sovelletaan.
2. Paketin voittajilla on oltava täysin vahvistettu verkkopelitili pääpalkinnon käsittelyä varten. Ota yhteys asiakaspalveluun saadaksesi apua tämän suhteen.
3. redbetLIVE @ Malta Poker Festival 2018 -kampanjajakso alkaa 22. toukokuuta 2018 klo 00.00 GMT ja päättyy 29. lokakuuta 2018 klo 00.01.
4. Malta Poker Festival järjestetään Portomaso Casinolla Maltalla 1.–6. marraskuuta 2018.
5. Kampanjan päättymisen jälkeen jäljelle jääneistä turnauslipuista ei palauteta rahoja eikä tarjota käteisvastinetta.
6. Malta Poker Festival -finaalipaketti sisältää:
a. 1 x 550 € Malta Poker Festival -päätapahtuman osallistumisen
b. 1 x lipun kaikkiin järjestäjien neljään tapahtumajuhlaan
c. 5 x yötä 5* Hilton-hotellissa Maltalla
d. 1 x aamiaisbuffet per päivä
e. 1 x pelaajien illallisbuffet per päätapahtuman pelipäivä
f. 250 € (tai vastaavan arvoinen summa toisessa valuutassa) kuluihin, joka maksetaan vahvistetun redbet-pelitilin kautta
7. Pakettien voittajat voivat ottaa vieraan mukaan majoituksen keston ajaksi hintaan 20 €/yö. Tähän sisältyvät vieraan aamiainen ja juhlaliput. Ilmoitathan redbetin asiakastukeen mahdollisimman pian, mikäli tahdot hyödyntää tätä vaihtoehtoa. Enintään kaksi ihmistä per huone sallitaan, Hiltonin sääntöjen mukaan. Vieraat, jotka eivät osallistu pokeriturnaukseen, eivät pääse kulkemaan live-turnauksen alueelle.
8. redbetLIVE @ Malta Poker Festival 2018 -paketit eivät ole lunastettavissa rahana, eikä niitä voi siirtää toiselle henkilölle.
9. Voittajat antavat suostumuksensa siihen, että heidän koko nimensä, syntymäaikansa ja sähköpostiosoitteensa voidaan jakaa Malta Poker Festival -järjestäjien kanssa hotellin ja turnauksen rekisteröintiä varten.
10. Voittajat antavat suostumuksensa siihen, että heidän oikeat nimensä, nimikerkkinsä, asuinpaikkansa, kuvansa ja muut soveltuvat henkilötiedot voidaan ottaa käyttöön markkinointitarkoituksessa. Voittajat suostuvat niin ikään haastateltaviksi suoriutumistaan ja tulostaan koskien turnauksen aikana tai sen jälkeen. He suostuvat osallistumaan markkinointitarkoituksessa esimerkiksi median haastatteluihin redbetin henkilökunnan pyynnöstä.
11. Kaikkien Malta Poker Festival 2018 -osallistujien on allekirjoitettava median vastuuvapauslomake voidakseen pelata.
12. Pakettien voittajilta vaaditaan Portomaso Casinon jäseniksi liittymistä voimassaolevaa henkilöllisyystodistusta käyttäen. Pelaajat, jotka eivät noudata tapahtumien tunnistautumista koskevia sääntöjä, eivät saa päätapahtuman sisäänoston arvoa takaisin. Pakettien voittajien tulee pitää tapahtumassa mukanaan virallista valokuvallista henkilöllisyystodistusta, kuten passia.
13. Tapahtumapaikan menettelysääntöjen noudattamista vaaditaan. Pelaajat, joita kasinon hallinto pyytää poistumaan paikalta, eivät saa päätapahtuman sisäänostoaan takaisin.
14. Paketin voittajia voidaan vaatia esittämään luottokortti hotellilla sen palvelujen käyttöä varten. Redbet ei ole vastuussa kohdassa 5) lueteltujen hotellin kulujen ulkopuolisista kuluista.
15. Redbet-pelaajia pyydetään käyttämään redbet-tuotemerkin vaatteita pelipöydissä. Tästä pyynnöstä voidaan kieltäytyä, mutta pelaajien ei tule pukeutua kilpailevien peliyhtiöiden tai sponsorien brändien vaatteisiin ilman etukäteistä kirjallista suostumusta.
16. Malta Poker Festivalin tapahtumajärjestäjien erityistiedot löytyvät täältä: http://themaltapokerfestival.com/.
17. Kaikki muut verkon säännöt, talon säännöt, TDA-turnaussäännöt ja redbetin säännöt pätevät tässä kampanjassa.
18. Lisensoitu henkilökunta huolehtii livepelien kiistojen sovittelusta tapahtumapaikalla talon sääntöjen mukaisesti. Pelaajat saavat nämä pyynnöstä tapahtumapaikalla englanniksi.
19. redbet pidättää oikeuden muuttaa tai perua tämän kampanjan osia tai koko kampanjan milloin tahansa.

DEUTSCH

1) Es gelten die allgemeinen Poker Geschäftsbedingungen
2) Die Gewinner des Pakets muss ein vollständig verifiziertes Online-Glücksspielkonto haben, damit der Finalpreis bearbeitet werden kann. Wenden Sie sich dazu an den Kundenservice.
3) Der Aktionszeitraum für redbetLIVE @ Malta Poker Festival 2018 beginnt um 00:00 Uhr WEZ am 22. Mai 2018 und läuft bis 00:01 Uhr WEZ am 29. Oktober 2018.
4) Das Malta Poker Festival findet vom 1. bis 6. November 2018 im Portomaso Casino, Malta, statt.
5) Nach Ablauf des Aktionszeitraums ausstehende Turniertickets
werden weder erstattet, noch ein Geldwert angeboten.
6) Das Malta-Poker-Festival-Final-Paket umfasst:
a.1 Eintritt zum 550 €-Malta-Poker-Festival-Haupt-Event
b.1 Ticket zu allen vier von den Veranstaltern organisierten Event-Partys
c.5 Übernachtungen im 5-Sterne-Hilton-Hotel, Malta
d.1 Frühstücksbuffet pro Tag
e.1 Abendbuffet für Spieler pro Tag, während der Teilnahme am Haupt-Event
f. 250 € (oder der entsprechende Betrag in der Kontowährung) an Auslagen,
bezahlt über das redbet-Online-Glücksspielkonto
7) Die Paketgewinner können für die Dauer ihres Aufenthalts für 20 € pro Nacht einen Gast mitbringen. Darin enthalten sind das Frühstück und die Partytickets für den Gast. Bitte benachrichtigen Sie den redbet-Support so früh wie möglich, wenn Sie diese Möglichkeit nutzen möchten. Gemäß Hilton-Regeln maximal zwei Personen pro Zimmer. Gäste nehmen an keinem Pokerturnier teil und haben keinen Zugang zum Live-Turnier-Bereich.
8) “redbetLIVE @ Malta”-Poker-Festival-2018-Pakete
sind nicht erstattungsfähig und nicht übertragbar.
9) Die Paketgewinner stimmen zu, dass ihr vollständiger Name, ihr Geburtsdatum
und ihre E-Mail-Adresse zu Zwecken der Hotel- und Turnierregistrierung an
die Veranstalter des Malta Poker Festivals weitergegeben werden dürfen.
10) Die Paketgewinner stimmen zu, dass ihre echten Namen, Aliasse, Wohnorte,
Bilder und weitere personenbezogenen Daten zu Werbezwecken verwendet werden
können. Des Weiteren stimmen die Paketgewinner zu, zu ihrem Verlauf und
Abschneiden während oder nach dem Turnier interviewt zu werden und zu von
redbet-Mitarbeitern gewünschten Werbezwecken,
wie u. a. Medien-Interviews, zur Verfügung zu stehen.
11) Alle Teilnehmer am Malta Poker Festival 2018 müssen
als Spielbedingung eine Medienmitteilung unterzeichnen.
12) Die Paketgewinner müssen unter Angabe eines gültigen Ausweises Mitglied des Portomaso Casino, Malta, werden. Spieler, die die Identifizierungsregeln des Veranstaltungsortes nicht erfüllen, haben keinen Anspruch auf Erstattung des Wertes des Main-Event-Buy-ins. Die Paketgewinner müssen einen staatlich ausgestellten Lichtbildausweis, wie einen Reisepass, zum Event mitbringen.
13) Die Verhaltensregeln des Veranstaltungsortes sind einzuhalten. Spieler, die vom Casino-Management zum Verlassen des Veranstaltungsortes aufgefordert werden, haben keinen Anspruch auf Erstattung des Main-Event-Buy-ins.
14) Die Paketgewinner müssen im Hotel möglicherweise eine Kreditkarte vorlegen, um bestimmte Dienstleistungen in Anspruch nehmen zu können. redbet übernimmt keine Hotelkosten, die über die unter 5) als Teil des Pakets aufgeführten Kosten hinausgehen.
15) redbet-Spieler werden aufgefordert, an den Tischen redbet-Branding-Artikel zu tragen. Dies kann abgelehnt werden, die Spieler dürfen ohne vorheriges schriftliches Einverständnis jedoch keine Branding-Artikel von anderen Glücksspielunternehmen oder Sponsoren tragen.
16) Details zum Malta Poker Festival von den Veranstaltern finden Sie hier: http://themaltapokerfestival.com/.
17) Für diese Aktion gelten alle anderen Netzwerkregeln,
Hausregeln, TDA-Turnierregeln und redbet-Regeln.
18) Entscheidungen zu Live-Glücksspiel-Streitfällen werden gemäß den Hausregeln von den lizenzierten Mitarbeitern am Veranstaltungsort getroffen. Diese Regeln werden den Spielern auf Anfrage vom Veranstaltungsort in englischer Sprache zur Verfügung gestellt.
19) redbet behält sich das Recht vor, diese Aktion jederzeit
teilweise oder vollständig zu überarbeiten oder zu stornieren.

redbetLIVE at Dragonara, May 2018: Day 2

31 players are coming back for Day2, and they are starting to arrive.
There will be four tables, we continue to play 9 handed and the blind levels are 45 minutes for the duration of the day.

Lvl 13 – 800/1600/200/ – 31 players – av. stack 56200

Early bath for Dario Pace Taliania as he got his short stack in pre-flop with AQ versus Mikeal Thomas’s…AQ… and the cards decided to kick Taliana in the balls and throw four clubs out there to give Thomas a flush. Yuck.

Dario Taliana eliminated in 31st place.

Igino Xuereb got caught with his fingers in the pot after a 25bb 3bet squeeze jam with 67dd. The limper had AA and no help for Igino.

True Gentleman - Igino Xuereb

True Gentleman – Igino Xuereb

Igino Xuereb eliminated in 30th place.

Mark Vella was working hard to get his chips in at the end of play last night, he even tried to blag us into dealing more hands! He nearly succeeded, as he’s so very charming.
He got it in with A9 against Alex Henry’s AK pre flop, and the K on the flop proved to be the final nail in the VellaBox.

Mark Vella eliminted in 29th place.

Lvl 14 – 1000/2000/200 – 29/31 players – av stack 66900

F G De Souza eliminated in 28th place.

Larde Victor eliminated in 27th place.

Interesting hand between David Lappin and Knut Rysstad just before the table break.

Unibet Pro Fish- David Lappin

Unibet Pro Fish- David Lappin

With four to a straight on the board by the river, Lappin looked like a man who was happy with his hand until the river flicked poop in his eye. Rysstad put him all in, and sat passively.

“You have some bluffs, but not many,” said Lappin, Rysstad just chuckled.
The clock was called on Lappin, and he gave the impression he was really undecided until the last moment.
He hand was killed by the TD and he turned over trips.
Rysstad flipped Jack high for a bluff, “I had to bluff there,” he said.
“Nice hand,” said Lappin. Did he mean that?

Micheal Edge Eliminated in 26th place.

Marek Jakub Olejnik, one of the top three players from the last redbetLIVE at Dragonara called a 3-bet jam from Alexis Wincen, and probably felt pretty good about life, as he saw Alexis’s 66 and turned over his own sexy looking KK.
KK not looking so good when the river was a six. #ScandiLuckbox

Marek Jakub Olejnik eliminated in 25th place.

Michael Zatonti eliminated in 24th place.

Lvl 15 – 1200/2400/200 – 23 players – av stack 72500

Stian W Danielsen eliminated in 23rd place.

Julien Rouquet eliminated in 22nd place.

Teemu Hietala eliminated in 21st place.

Totti Lind; Delicate Viking

Totti Lind; Delicate Viking

Totti Lind is cold, please send help and cuddles, he may not make it to the next level due to his suffering. He’s a local legend, we don’t want to lose him to frostbite (24 degrees here today).

Fabio Berti eliminated in 20th place.

Our online qualifier, Christopher Aames seems to be crushing souls after coming into Day 2 as one of the shorter stacks.
We did get the impression he is no rookie, and he seems to be proving our instinct right!

Update on Totti Lind’s temperature… his testicles are cold.
Sometimes people think the conversation at poker tables must be too highbrow… not a problem today!!

As a reminder, the UCOP: Full Throttle Poker Tournament Series starts today on redbet poker online. A great introductory series of low-stakes games for new players, or a nice set of screen fillers for experienced players involved in other tourney series today!

Jana Krcova eliminated in 19th place.

BREAK – 15 mins

day-2-chipcounts-1st-break

Lvl 16 – 1500/3000/300 – 18 players – 91.5k

Neville Grech eliminated in 18th place after he couldn’t get AK to hold against K10 all-in pre-flop.

Gaetano Caruana eliminated in 17th place.

Gaetano Caruana - He's a cool dude.

Gaetano Caruana – He’s a cool dude.

Michael Thomas eliminated in 16th place after running into Totti Lind’s KK, all in preflop with 99.

Alexis Wincen eliminated in 15th place after running 88 into Shane Dempsey’s AA preflop. No Scandi Luck for him this time, and now he has to go home and explain to Ivonne, his lady, why she won’t be getting a new couch!

Arsens Gordejevs eliminated in 14th place after running into Shane Dempsey’s AA.
Nope, not an error, Dempsey’s getting dealt rockets all over the shop… time to make comments about the luck of Irish  yet???
Dempsey now clear chip lead with 13 players remaining, sitting on a stack of over 300k.

Lvl 17 – 2000/4000/400 – 13 players – av stack 134k

 Mikael Viggander eliminated in 13th place, passing his stack to… Shane Dempsey. This can now be used as a verb – “You got Dempseyed, mate.”

Alex Henry eliminated in 12th place.

Lvl 18 – 2.5k/5k/500 – 11 players – 159k

_00a7151Domenico Tortomasi had a close shave after getting it all in pre-flop with A7 v A9 held by David Lappin.
Lappin really loved the 7 on the flop.

Tortomasi is fighting back hard as he managed to get Knut Rysstad to double him up with AA.

11 players left, and we will go hand for hand at ten.

Nielsen K Peter got unlucky and lost a race with pocket tens, all in pre flop against Totti Lind’s AK. Losing the crucial races hurts, but Nielsen managed to double the next hand with A-high so he’s got some ammo to come back with.

Nielsen eliminated in 11th place.

Tournament play now hand for hand to the final table.

Laurentiu Gabriel Urda is the short stack and he has just found AK with 7 bigs and peeled a few more chips of Knut Rysstad, whose stack is getting battered by shortstacks!

Knut Rysstad eliminated in 10th place.

FINAL TABLE!!

final-table-chipcounts

Players have had a 30 minute dinner break and now return to battle for ze monies!

Gabriel Sveden

Gabriel Sveden

Everyone is now guaranteed to leave with at least €242, which is better than a pigeon stealing your false teeth.

Lvl 19 – 3k/6k/500 – 10 players – av stack 193k

Gabriel Sveden eliminated in 9th place for €242.

Lvl 20 – 4k/8k/500 – 8 players – av stack – 218k

Laurentiu Gabriel Urda

Laurentiu Gabriel Urda

Laurentiu  Gabriel Urda eliminated in 8th place for €401.

 Lvl 21 – 5k/10k/1k – 7 players – av stack 248k

David Lappin eliminated in 7th place for €522.

Christopher Aarnes eliminated in 6th place for €626.
Great run for Christopher as he won his ticket for this event for €15 on redbet online.

Christopher Aarnes

Christopher Aarnes

BREAK- 15 MINS

Lvl 22 – 6k/12k/1k – 5 players – av stack 348k

Shane Dempsey

Shane Dempsey

Shane Dempsey eliminated in 5th place for €835 by Sebastian Rebhan after getting it on the flop with a flush draw against Rebhan’s two pair.

Dempsey made the flush on the turn, but with the Q of clubs which just happened to give Rebhan a full house.

Lvl 23 – 8k/16k/2k – av stack 435k

The last four are in war mode.
Rebhan doubled Lind up once, and Tortomasi isn’t giving an inch.

Markus Larsson eliminated in 4th place for €1148.

Markus Larsson

Markus Larsson

 

The grind continues between the top three players.

 

Sweaty pot for Domenico Tortomasi as he opened from the button and was 3bet by Rebhan to 135k. Lind folded the big and Tortomasi insta shipped all in for 471k.

Rebhan went into “my brain is a calculator beep boop” mode and started banging on about ICM and other pokery things.
In the end, he decided it was a call, and both players flipped AQ.

“Poker is so exciting,” said Lind, we’re pretty sure he was being sarcastic.

A three heart flop looked pretty nice to Rebhan who was holding the Ace of hearts. Tortomasi taught us a couple of Italian expletives, but the dealer, Atilla, managed to dodge any further hearts and the lads chopped the pot.

Totti Lind - 3rd Place

Totti Lind – 3rd Place

Play continues 3 handed.

Lvl 24 – 10k/20k/2k – 3 players – av stack 580k

 Totti Lind eliminated in 3rd place for €1566.

WE HAVE A WINNER!

Sebastian Rebhan takes the trophy and the €3.1k top prize!

The prizes are as follows:

9th€ 242Gabriel Sveden
8th€ 401 Laurentiu  Gabriel Urda
7th€ 522 David Lappin
6th€ 626 Christopher Aarnes
5th€ 835 Shane Dempsey
4th€ 1,148 Markus Larsson
3rd€ 1,566 Totti Lind
2nd€ 2,000 Domenico Tortomasi
1st€ 3,100 Sebastian Rebhan

.

redbetLIVE at Dragonara, May 2018: Day 1C

Lvl 1 – 25/50 – 8/8 players

Clock start at 19:30 with 8 players.

Lvl 2 – 50/100 – 14/14 playersKat Redbet Dragonara Malta May 2018 redbetLIVE

What is it about Saturday night that means poker players drink more beers?

Lvl 3 – 75/150 – 16/16 players

We’re pleased to see Malta Poker Festival organiser, Ivonne Monteleagre taking a seat in flight 1c.
One of the best things about poker in Malta is that the organisers of events are all seriously passionate poker players.
There will be satellites for the Malta Poker Festival on redbet online poker from 13th May, with micro-feeders starting at just 0.01!!

BREAK – 15 mins

Lvl 4 – 100/200 – 19/19 players

Couple of entries in the break.
We’ve just had a firework display for the 2nd night in a row! They love their fireworks in Malta, just one of the many, many reasons to come and visit this beautiful country!

Lvl 5 – 100/200/25 – 20/21 players

We are short of the guarantee by one entry! This event has not missed its gtd prizepool in 8 previous events, so tbf, it’s about time we donated a little bit!

_d3_1657Lvl 6 – 150/300/50 – 16/22 players

As the beer flows, the players fall!

BREAK – 15 mins

Lvl 7 – 200/400/50 – 17/24 players

We realise we should be working… but Ivonne Montealgre has just bust to Seb Rebhan, so we’re gonna drink champagne, dance about and talk about the upcoming Malta Poker Festival in November.
Satellites for this Malta epic event will start on redbet on 13th May, so keep your eyes peeled!

We’ve just lost Antoine Degiorgio AKA “Twanny The Trophy Hunter”, as we’ve just learned his official nickname in the Malta poker community!

Lvl 8 – 250/500/50 – 16/24 players

We’ve just lost Antoine Degiorgio AKA “Twanny The Trophy Hunter”, as we’ve just learned his official nickname in the Malta poker community!

Lvl 9 – 300/600/50 – 15/24 players

Play has tightened up as we come towards the end of the entry period for flight 1c.

BREAK – 15mins_d3_1670

Lvl 10 – 400/800/100 – 15/24 players

Totti Lind lost a decent sized pot with AK v AA on a K high flop. Lind is stacked up enough to sustain it.

Lvl 11 – 500/1000/100 – 14/24 players

Two more levels of play, and the remaining players have certainly got their game faces on.

Lvl 12 – 600/1200/100 – 13/24 players

Last level of play today, players are much quieter than they were 4 hours ago, because busting now would be pretty ugly!

Day 2 Qualifiers from Flight 1C, Day 2 starts at 2pm Sunday 6th May:

day-1c-qualifiers

redbetLIVE at Dragonara, May 2018: Day 1B

Lvl 1 – 25/50 – 5/5 players

Clock started at 14:01 with five players. The afternoon flight is always slow to start, but we’ve never had less than two tables in an afternoon flight.
The weather is beautiful today, so we can see why people want to squeeze in a bit  of sun before the come along!

Lvl 2 50/100 – 7/7 players

The players are creeping in.
Some computer issues with the media today, but it’s fine, laptop thrown in the sea and we’re going to live on a deserted island where technology cannot find us.

Lvl 3 – 75/150 – 8/8 players

Knut Rysstad redbetLIVE Malta May 2018TD Paul has just had to make what he described as a difficult ruling.
A player stated 700 when the intent was 7000, facing a 1200 bet when the big blind was 100. Paul decreed the raise would be minimum, as the amount stated was not enough for a raise.
We 100% support the ruling here. Paul finds it difficult, because he has great respect for the player in question.
It shows that a good TD would rule against his own mother if it was the right rule, and sometimes it is hard to swallow.

BREAK – 15 mins

Lvl 4 – 100/200 – 9/9 players

One unfortunate bustout, after all the money went in on the turn after Igino hit trips with Q8 on 6828.
Dario Pace Taliana came from behind with QQ, but the river gifted him the case Queen for a better boat and he scooped a massive pot.

Lvl 5 – 100/200/25 – 9/11 players

Gross hand here between Shane Dempsey and Rudolf Gun after Dempsey opened UTG and it passed to Gun on the button.
Gun raised to 2k and Dario Pace Taliana called from the small blind; Dempsey also called.

The flop was J high, all diamonds, and it checked to Gun who bet 3k.
Taliana passed and Dempsey raised to 7.5k. Gun asked how much Dempsey was playing and when the answer came 20k, Gun raised all in.
Dempsey snapped it and turned over KJ with the Kd.

Lina Teuma and Rudolf Gun

Lina Teuma and Rudolf Gun

Gun flipped AJ with the Ace of diamonds… “I’m in bad shape here” said Dempsey… no sh*t, dood!

90% equity wasn’t enough for Gun as the turn showed itself as the King of clubs and the dealer couldn’t find a cheeky diamond on the river.
Gun took it well, a mere moment of poker pain flickering across his face before he regained composure.

Gun had Dempsey well covered, so we continue 9 handed.

Lvl 6 – 150/300/25 – 9/11 players

BREAK – 15mins

Lvl 7 – 200/400/50

Very relaxed vibe here as we cruise into the last 3 levels of entry for flight 1b.
Flight 1c starts at 19:30.

Dario Pace Taliana

Dario Pace Taliana

Lvl  8 – 250/500/50 – 9/11 players

 Taliana is back to starting stack, but, in his words “that’s okay, cos I gave them to Jackie”.
Such a friendly game!

Lvl 9 – 300/600/50 – 9/12 players

BREAK – 15mins

Lvl 10 – 400/800/100 – 9/12 players

Last three levels of entry for day 1b and Day 1c is is about to start with players already registered.
You can join 1b with 35 bigs  or Day 1c with 600 bigs, your call.
Or do the former, followed by the latter, the choices are endless.

Lvl 11 – 500/1000/100 – 9/12 players

9 players hanging on now… will they all make it to Day 2?

Lvl 12 – 600/1200/100 – 7/12 players

No, they won’t.
Down to 7 in this flight as we enter the last level of Day 1.
Flight 1C is well under way with 16 players seated.

day-1b-qualifiers

Day 2 starts 2pm Sunday 6th May

redbetLIVE at Dragonara May 2018: Day 1A

Getting ready for the off here! Players coming in and the clock will start in ten minutes at 19:30.

Lvl  1 – 25/50 – 16/16 players

BOOM! Clock started at 19:35 with 16 players.
The aircon is on, because the sun is out. What are your thoughts on aircon at poker tournaments? Should people just wear jumpers. This is the important stuff, people.

Joe Hall, redbet’s photographer, has just arrived and is already snapping away. Watch this space for some more beautiful photos of your favourite local fish!

Lvl 2 – 50/100 – 22/22 players

We’re at three tables now because redbetLIVE poker tournaments all play 9-handed for player comfort.
We also think that the less people at the table, the more hands people get to play, but in our experience recreational players are not so keen on 6-max.
What do you reckon? Is shorthanded poker better, or do you prefer more players?

Lvl 3 – 75/150 – 22/22 players

Structure is too deep for much movement at this point!

BREAK – 15 mins

Lvl 4 – 100/200 – 22/21 players

Scandi Luckbox Luck Is Back In the Box

Scandi Luckbox Luck Is Back In the Box

Local legend, Totti Lind, has busto his first bullet; he did it deliberately… so he says.

Another unfortunate bust out in the shape of Saviour Spiteri, a sad loss to the tournament because he is so much fun!
At least he won his ticket for €25 in yesterday’s satellite! That’s the way to do it, Mr Spiteri!

Lvl 5 – 100/200/25 –  20/22 players

Late reg is open here until 00:30 if you want to join us tonight.

We are now on strike as our local fashionista, Knut “Ginger Bond” Rysstad  has turned up in a football shirt, this is very disappointing to us, as we love a snappy dresser here at redbetLIVE.

Lvl 6 – 150/300/50 – 20/22 players

BREAK – 15mins

Lvl 7 – 200/400/50 – 20/22 players

Nice and chilled here, and we’ve been treated to a fireworks display from one of the hotels across the bay.
Quite the spectacle!fireworks redbetLIVE Malta May 2018

Two cash games open here (seats available) and late reg on the €200 buyin tournament until 00:30.

Lvl 8 – 250/500/50 –  20/22 players

Not much movement here, although there is a lot of aggressive play… and a fair bit of fishy fishing. Deep stacks and slow blinds let everyone play their own game, whatever that may be!

Lvl 9 – 300/600/50 – 17/22 players

Mass exodus in lvl 8!

Entering the last level of play before registration closes.

Lvl 10 – 400/800/100 – 16/22 players

Entries now closed.
There are three more levels of play today.

Lvl 11 – 500/1000/100 – 15/22 players

poker dealer redbetLIVE Malta May 2018This is the tough part of the night, where most people, who have been at work all day start to find sleep calling them. At least the coffees are free!
Keep at it folks, only one more level after this one!

Lvl 12 – 600/1200/100 – 14/22

Hang on for one more level, players, and make it back for Day2 that starts at 2pm on Sunday 6th May.

DAY 1A Qualifiers:

day-1a-qualfiers

.